"Finsk vindkraftspark påverkar miljön på svenska sidan"

Finländska vindkraftverk vid koncernen Outokumpus fabrik i Röyttä. Foto: Wikimedia, kredit: Methem (Mikko J. Putkonen)

Vindkraftverk utanför finländska orten Röyttä kan få stor miljöpåverkan på svenska sidan gränsen. Värdefulla natur- och kulturmiljöer kan påverkas, men konsekvenserna har inte utretts. Sverige har påpekat detta i tidigare remissomgångar av planerna, skrev nyligen Naturvårdsverket till finska Miljöministeriet.

Svenska Naturvårdsverket sammanställde tidigare svenska synpunkter på delgeneralplanen för en ny havsvbaserad vindpark utanför Röyttä  i Torneå stad. Sverige har haft möjlighet att tycka till om planerna flera gånger under planeringsprocessen som hanteras enligt Esbo-konventionen.

Såväl fritidsboende som myndigheter har haft åsikter i denna omgång.

En del av kritiken från Länsstyrelsen i Norrbottens län gäller att två vindkraftverk står alldeles invid svenska gränsen och i ett område som inte avsatts för vindkraft i finska landskapsplanen. Konsekvenser av lokaliseringen har inte utretts av Finland.

Vindkraftverken har försetts med hinderbelysning för flyget. Det kan störa upplevelsen av landskapet i mörker och skymning, men även här saknas en konsekvensbedömning från finsk sida påpekar Länsstyrelsen.

Det finns också farhågor om påverkan på fisket av denna vindkraftspark till havs.