Kalax vindpark ska stå klar 2020

Vindkraftspark i Vähäkyrö, Finland. Foto: Vestas

Vindkraftparken i Kalax är ett av sju projekt i Finland som togs med i landets nya stödprogram för förnybar energi. Nu är arbetena redan i full gång i området där 21 vindkraftverk kommer att resas under 2020.

Många vindkraftsprojekt har stått stilla i väntan på det nya nationella premiesystemet gällande förnybar energi. Så även Fortums projekt i Kalax, där de första jordavtalen skrevs under redan för sju år sedan, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Men efter att man godkändes till stödprogrammet, har man nu kunnat inleda det förberedande arbetet på området för vindkraftparken.

Själva kraftverken kommer att installeras under våren och sommaren 2020. Totalt innefattar projektet 21 vindkraftverk med en enhetseffekt på 4,3 medawatt per kraftverk, vilket betyder 90,3 megawatt i totaleffekt.

Trots att många vindkraftsprojekt fortfarande är i behov av stöd för att kunna realiseras har produktionskostnaderna utvecklats positivt i Finland under de senaste åren.

Det märks också i de anbud som kom in för det nya premiesystemet som finska staten tagit i bruk. Stöden som betalas ut är mycket lägre än tidigare.

Den statliga inmatningstariffen ger ett garantipris för nyetablerad vindenergi i tolv års tid. Det nya stödprogrammet bygger i sin tur på en auktion där alla förnybara teknologier fick delta.

Auktionen ordnades i slutet av 2018 och de producenter som behövde minst stöd för att sammanlagt producera 1,4 terawattimmar el per år, kom med i stödprogrammet.

I bästa fall behöver staten inte överhuvudtaget betala ut något stöd åt de producenter som är med i det nya systemet. Stödet som betalas ut beror på elpriset.

I värsta fall tvingas staten betala ut 3,5 miljoner euro stöd per år åt producenterna som är med i det nya premiesystemet. Det vill säga ungefär 41 miljoner euro under den tolv års period som premiesystemet är i bruk.

I jämförelse med det gamla systemet är det dock fickpengar. Det gamla systemet förväntas kosta staten två till tre miljarder euro fram till år 2030.