"Tyska energibolag dominerar den svenska vindkrafstutbyggnaden"

RWE som är Tysklands största producent av elenergi har sin bas i Essen. Bolaget omsätter 130 miljarder kronor. Foto: Creative Commons, kredit: JoeNomias

- Det är tyska energibolag som i växande utsträckning dominerar den svenska vindkraftutbyggnaden, rapporterar SVT Västernorrlands korrespondent Rolf Lunneborg.

2015 invigde det kommunala energibolaget Stadtwerke Münchener en vindkraftpark i Sidensjö (144 MW) som ska förse 160 000 hushåll i Münchenområdet med fossilfri hushållsel och sedan dess har det tyska intresset bara ökat.

Medan vindkraftsutbyggnaden i Tyskland i stort stannat upp på grund av lokala motståndsgrupper har blickarna riktats mot Sverige. Sverige är inte bara glesbefolkat, här finns stora skogsägare som SCA och Holmen som sett en möjlighet att skräddarsy färdiga projekt och upplåta mark för vindkraftsboomen, och det har lockat pengar från utlandet. Svensk glesbygd, få protester och skräddarsydda storskaliga projekt har lett till en låg produktionskostnad. Kort sagt så är det billigt att bygga ny vindkraft i Sverige just nu.

Det har lett till att det under perioden 2019 till 2021 investeras 80 miljarder i ny vindkraft i Sverige och medan Sverige, enligt länsstyrelsernas Nätverk för vindbruk, enbart står för tre miljarder står utlandet för resten. Tyskland dominerar med 21 miljarder följt av Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Kina.

– Det förvånar mig att det inte uppmärksammats mer att Sverige är en attraktiv marknad, och eftersom det är så många i utlandet som upptäckt detta hade man kanske kunnat hoppas att fler i Sverige upptäckt det också, säger Fredrik Dahlström Dolff, expert vid Nätverket för Vindbruk som finansieras av Energimyndigheten, citerar Rolf Lunneborg

Vindkraftparken i Viksjö som byggs på SCA-mark skulle ursprungligen ha byggts av E.ON och Credit Suisse, men förra året övertogs E.ONs del över av det tyska energibolaget RWE i en storaffär som omfattade hela E.ONs portfölj av förnyelsebar energiproduktion.