Tyska politiker vill bekämpa vindkraftsmotståndet med pengar

Tyska vindkraftverk ovanligt nära en jordbruksfastighet. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Steppinstars

I Tyskland stampar utbyggnaden av vindkraften på stället. De tyska regeringspartiet socialdemokraterna vill nu driva igenom en plan för att lösa problemet. Folk som accepterar vindkraftverk på sin bakgård ska i framtiden kunna räkna med premier av olika slag.

I Tyskland står redan omkring 30 000 vindkraftverk och för att fler ska kunna byggas, krävs nu enligt de tyska socialdemokraterna att man får befolkningen att ställa sig bakom de nya vindkraftsprojekten.

Det här vill man uppnå genom att införa landsomfattande premier.

– Det kan bland annat handla om att folk får en möjlighet att bli delägare i bolagen som producerar elen eller så kan det handla om att de direkt berörda kan räkna med sänkta elpriser, sammanfattar Matthias Miersch från den socialdemokratiska förbundsdagsgruppen partiets planer för nyhetssajten Svenska Yle.

Idéerna är inte helt nya, på vissa håll i landet har liknande arrangemang redan införts.

Vid sidan av premierna vill socialdemokraterna nu också snabba på utbyggnaden genom att begränsa rätten att besvära sig mot byggen av nya vindmöllor. Det samma ska gälla för dragningen av nya ellinjer.

Motståndet har vuxit sig allt starkare och i landet finns nu över tusen medborgarinitiativ som på lokalt plan kämpar mot vindkraftsprojekt.

De här krafterna anser att socialdemokraterna är ute efter att tysta ner protesterna med pengar.

Samtidigt tvingas motståndarna nu ändå kämpa mot realiteterna. Vindkraften gick 2019 om brunkolen som den viktigaste energikällan i Tyskland. Plötsligt är man nu igen rätt nära det mål som har satts upp för år 2020, det vill säga att utsläppen av koldioxid ska vara 40 procent mindre än de var under jämförelseåret 1990.