Drygt 200 planerade vindkraftsprojekt i Finland

Av planerade finländska vindkraftverk är största delen, 205 projekt, planerade på land. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Thedd08

Enligt Finlands vindkraftsförbund (STY) är listan över planerade vindkraftsprojekt längre än förr, även om de kommande vindparkerna byggs utan statsstöd, skriver dagstidningen HBL.

Listan över planerade vindkraftverk i januari tyder på att det finns 212 projektplaner motsvarande 18 000 megawatt. Listan över planerade vindparker upprätthålls av Etha Wind Ab.

Sju procent av de listade projekten, omkring 1300 megawatt, är i byggskedet. Ytterligare 40 procent har fått antingen bygglov eller plan hos kommunen. Om alla planerade projekt förverkligades, skulle vindkraftskapaciteten åttafaldigas.

Anni Mikkonen, vd för intresseföreningen Finlands vindkraftsförening, säger i ett pressmeddelande att planerna dock föregås av många utredningar som kan hindra projekten. Bostadsbebyggelse, kommunens beslut, miljöaspekter och vindstyrkan kan påverka om projekten blir av eller inte.

-Om de projekt som hittills fått planritning eller bygglov förverkligas skulle vindkraftens andel av elförbrukningen i Finland kunna stiga till omkring 27 procent, enligt Mikkonen.

Största delen av projekten på listan är på västkusten: i Norra Österbotten (67 stycken), Österbotten (34 stycken) och Södra Österbotten (25 projekt).