Kemikalieföretaget Kemira köper vindkraft från Fosen

Nyligen öppnade Fosen Roans vindpark, som nu är i full drift och kommer att leverera 900 GWh förnybar energi årligen till denna norska region. Foto: Fosen Vind, kredit: Ole Martin Wold

Det finska kemikalieföretaget Kemira har tecknat ett kraftköpsavtal med Statkraft på cirka 44 GWh per år under tio år. Kemira köper både kraftavtal och ursprungsgarantier från Fosen Vind för hela volymen. 

Dessutom inkluderar avtalet köp av ursprungsgarantier för hela volymen. Dessa kommer från Statkrafts vindkraftsproduktion i Fosen. Detta är första gången som Statkraft i Norden säljer både kraft och ursprungsgarantier till samma kund.

Fosen Vind är ett företag som grundades den 16 november 2015 för att utveckla, förvärva, bygga, driva och underhålla vindkraftsparker i Norge. Företaget kommer att bedriva en grupp med sex framtida vindkraftsparker i Trøndelag och ägs av Statkraft (52,1 procent), Trønderergi (7,9 procent) och nordisk vindkraft DA ( Credit Suisse och BKW , 40 procent). Det är organiserat som ett ansvarsfullt företag med delat ansvar.