Stena Renewable rustar för framtiden med miljardinvesteringar i vindparker i Mönsterås och Hedemora

Bild: Stena Renewable

Stena Renewable är en nyckelaktör i framtidens förnybara energiförsörjning som har investerat drygt 2,1 miljarder kronor i två vindkraftsparker, i Hedemora och i Mönsterås kommun. Den nya vindkraftsparken i Mönsterås kommun blir södra Sveriges hittills största anläggning. De nya vindkraftsparkerna innebär ett viktigt tillskott av elproduktion i elprisområden där det idag råder ett underskott på elrproduktion.

I den nya vindparken Åby-Alebo i Mönsterås kommun ska totalt 36 vindkraftsverk byggas.

– Det blåser bra i området och vindparken kommer att producera stora mängder förnybar el. Det gör att vi kan skapa omfattande klimatnytta under många år framöver, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Vindparken består av 36 vindkraftverk (Vestas V150) med en totalhöjd på 200 meter och en samlad effekt på 155 MW. Vindparken beräknas årligen producera cirka 500 GWh el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 100 000 villor. Den förnybara elen minskar koldioxidutsläppen med omkring 300 000 ton per år, vilket är lika mycket som 167 000 vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut under ett år.

Nära samverkan med Vestas, Kanonaden och E.ON

Byggnationen påbörjas under våren och anläggningen väntas leverera el från första kvartalet 2022. Leverantörer till projektet är Vestas för vindkraftverken, Kanonaden för vägar, fundament och elnät samt E.ON för nätanslutning.

– Vi har tidigare arbetat med dessa tre leverantörer i flera vindkraftsanläggningar med mycket bra resultat. Vi är väldigt glada över att få förverkliga detta projekt tillsammans med dem och de involverade markägarna, säger Peter Zachrisson.

I Hedemora kommun i Dalarna bygger Stena Renewable och Dala Vind vindkraftparken Riskebo. Vindparken omfattar sju vindkraftverk och investeringen uppgår till 450 miljoner kronor. Vindkraften kommer minska klimatutsläppen motsvarande nästan lika mycket som kommunens nuvarande utsläpp.

– De goda vindarna i området, tillsammans med högeffektiva vindkraftverk, gör att vindparken kommer producera väldigt mycket förnybar el och ge stor klimatnytta i minst trettio år, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Dala Vind står för ovärderlig lokal närvaro

Vindparken består av sju vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Vindkraftverken (Vestas V162) är på 5,6 MW vardera och är bland de största i Sverige. Vindparken beräknas årligen producera cirka 130 GWh el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 26 000 villor. Den förnybara elen kan minska koldioxidutsläppen med omkring 78 000 ton per år, vilket är nästan lika mycket som de samlade utsläppen i hela Hedemora under 2018 (84 000 ton).

Vindparken har utvecklats av Dala Vind och Stena Renewable gick in som partner under 2018. Vestas levererar vindkraftverken, Kanonaden ansvarar för vägar, fundament och internt

elnät medan Hedemora Elnät står för den yttre nätanslutning. Sveaskog är fastighetsägare där vindparken etableras.

– Dala Vinds lokala närvaro och kunskap är ovärderlig när vi nu ska förverkliga projektet, och med de aktuella leverantörerna kommer det bli mycket hög kvalitet i hela byggprocessen, säger Peter Zachrisson.

Fem av vindkraftverken kommer att ägas av Stena Renewable, medan Dala Vind tillsammans med Borlänge Energi, Falu Energi och Dala Energi kommer att äga två av verken. Parken ska förvaltas gemensamt av Stena Renewable och Dala Vind. Byggnationen påbörjas under våren 2020 och anläggningen väntas börja leverera el i slutet av 2021.