Tyska vindkraftverk producerar så mycket el som aldrig tidigare, trots branschens kris

I hela Tyskland står för tillfället 30 000 vindkraftverk. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Free-Photos

För första gången någonsin är vindkraften i år den viktigaste energikällan i Tyskland. Samtidigt står ändå den landbaserade utbyggnaden för tillfället så gott som stilla. Nya strängare regler för var möllor får byggas, i kombination med allt mer utbredda protester bland befolkningen har lett till att vindkraften på land kämpar med en hård motvind.

Många tyskar är rädda för det infraljudet som vindkraftverk ger upphov till och som vissa säger sig lida av. Ett stort antal medborgarinitiativ har genom sina protester nått betydande framgångar. Planerna på att bygga sex vindmöllor i närheten av vulkanberget Rauher Kulm är åtminstone för tillfället lagda på is.

Också här kämpar ett av Tysklands för tillfället över 1100 medborgarinitiativ för att stoppa bygget av de tretton möllorna.

Bland miljöorganisationerna är man förstås medveten om att också vindkraften medför problem, men om Tyskland vill ersätta kärn- och kolkraften så som man har planerat, så finns det få andra val.

– Utbyggnaden måste fortsätta, men på ett sätt som beaktar naturen och miljön, säger Herbert Barthel från Tysklands största miljöorganisation BUND.

– Det måste samtidigt också vara möjligt att emellanåt stoppa vissa projekt, fortsätter Barthel.

I år räknar tyska vindenergins centralorganisation med att trots byggnadsnedgången producerar möllorna så mycket el som aldrig tidigare.

Det nya rekordet betyder bland annat att vindkraften går förbi brunkolen som viktigaste energikälla i landet.

År 2019 stod vindkraften för 24 procent av produktionen, medan brunkolen hamnade på 20 procent.

Siffrorna till trots, betonar centralförbundet BWE ändå att vindkraftsbranschen är i kris, det byggs helt enkelt inte tillräckligt många nya vindkraftverk.

Förutom de allt mer utbredda protesterna hänger det här enligt förbundet också ihop med byråkratin och gällande byggnadsloven samt den aktuella konflikten om avstånden mellan vindkraftverken och närmaste bostadshus.

Som ett nytt hot ser man också att det helt enkelt börjar ta slut på utrymmet där vindmöllorna kan byggas.

Bakom det här ligger den tyska regeringens och ekonomiminister Peter Altmaiers planer på att införa nya regler för hur nära bebyggelse vindmöllor får sättas upp.

Enligt det omstridda förslaget ska möllorna i framtiden inte få placeras närmare än en kilometer från närmaste bebyggelse, vilket förstås leder till problem i ett tättbefolkat land som Tyskland.

Enligt vissa uträkningar, från bland annat miljömyndigheten Umweltsamt och Fraunhofer-institutet skulle den nya regeln leda till att upp till mellan 40 och 50 procent av de för vindkraft möjliga ytorna skulle falla bort.

Ekonomiministerns förslag har kritiserats såväl bland miljöorganisationerna som bland industrilobbyn BDI.

I spekulationerna kring den nya regeln heter det bland annat att kristdemokraten Altmaier med sina planer vill motarbeta det högerpopulistiska AfD, som i de östra delarna av landet har hittat vindkraftsmotståndet som ett politiskt tema.

Källa: Berliner Morgenpost