IEA: - vi kan skapa mer el med havsbaserad vindkraft än vad vi behöver

Här i ett varv vid Nordsjön byggs nya off-shore vindkraftverk. Foto: Creative Commons lic. kredit:ApGruesen

Vindkraftsparker till havs kan få stor betydelse för elförsörjningen i världen, säger Internationella energirådet IEA.

- Offshore-vind utgör för tillfället bara 0,3 procent av den globala energiutvinningen men potentialen är stor, konstaterar IEA:s direktör Fatih Birol.

Avsikten är att öka produktionen betydligt och göra det till lönsam affärsverksamhet.

Kostnaderna för vindkraftsproduktion har sjunkit betydligt och teknologin har utvecklats vilket öppnar nya möjligheter för den här typens "gröna energikälla". Havet kan ge mer än vad världen behöver enligt IEA:s senaste studie

En ingående studie av kustlinjerna i världen visar att vindkraftsparker till havs kunde ge till och med mer elektricitet än vad världen behöver - även om de byggs bara i de områden där de blåser tillräckligt mycket och på grunt vatten nära kusten.

Om vindkraftsparker byggs på alla användbara områden som inte ligger längre ut än 60 kilometer från kusten och där vattnet inte är djupare än 60 meter kan man generera mer elektricitet än vad behovet påkallar, säger IEA i sin analys.

Förnybar energi är avgörande om världen ska klara av det överenskomna globala kravet på en övergång från fossilt bränsle till renare metoder.

Enligt IEA kommer kostnaderna för produktion och överföring att sjunka med ungefär 40 procent under följande decennium.

Den här utvecklingen är kopplad till omfattande investeringar i infrastruktur och nätverk längs med kusten. Det behövs också konkret politisk aktivitet.

- Vi har en hel del inom räckhåll, men det finns mycket arbete att göra både inom politiken och industrin för att ren energi ska kunna utgöra en grundpelare, konstaterar Birol.

De första vindkraftsturbinerna till havs installerades i Danmark år 1991. I dag har Storbritannien den största kapaciteten, men vindkraftskapaciteten är på frammarsch speciellt i USA och i länder i Asien, exempelvis Taiwan och Japan.

- Utöver vindkraft är också skiffer och solkraft starkt på kommande eftersom kostnaderna sänkts och teknologin utvecklats betydligt också inom de områdena under de senaste tio åren, säger IEA:s direktör Fatih Birol till nyhetsbyrån Reuters.

Trots att grön energi får allt mer plats på den globala politiska agendan finns det ändå problem med kopplingen mellan de klimatinriktade ambitionerna och de verkliga utsläppen.

Koldioxidutsläppen vid energiproduktion nådde i fjol rekordhöga nivåer.

Källor: Reuters, The Guardian