Rekordmånga vindkraftverk byggs just nu i Finland

De flesta nya vindkraftverken byggs i Norra Österbotten - hela 67 stycken. I Österbotten byggs 34 och i Södra Österbotten 25. I mellersta Finland planeras byggandet av 17 vindkraftverk. Foto: Suomen Tuulivoimayhdistys

Många vindkraftsprojekt är på gång i Finland just nu, rapporterar Finlands vindkraftsförening. Flest projekt är på gång i Österbotten.

Totalt finns planer på 3 400 nya vindkraftverk och de skulle, enligt föreningens beräkningar, producera 18 000 megawatt el då de är i produktion.

Det skulle täcka 71 procent av det nuvarande elbehovet i vårt land, säger föreningen.

- Siffrorna baserar sig på beräkningar om den genomsnittliga vindstyrkan per år, och elkonsumtionen i nuläget, uppger vindkraftsföreningens verkställande direktör Anni Mikkonen till Svenska Yle.

Sju procent av vindkraftverken är redan under byggnad och för närmare 40 procent har bygglov beviljats. De nya vindkraftverken byggs utan statsstöd, på marknadens villkor, påpekar föreningen.

Alla de tusentals vindkraftverk som finns på projektlistan kommer inte att byggas. Utredningar av olika slag kan stoppa projekten. Den ikringliggande bosättningen, miljöfrågor, den beräknade vindstyrkan och kommunernas syn på saken kan stoppa projekten, säger föreningen.

Det är i dag möjligt att bygga vindkraftverk också utanför kusttrakterna eftersom teknologin har utvecklats och vindkraftverken blir allt högre.