Danska underleverantörer för vindkraftsindustrin etablerar sig i Taiwan

Vindturbin i Taiwan. Foto: Creative Commons license. Kredit: huey3800

Ett kluster av sex danska vindenergiföretag förbereder sig för nästa steg i den taiwanesiska vindkraftsutvecklingen till havs och etablerar ett kontor i Taipei.

Taiwan anses vara ledande i övergången mot förnyelsebar energi i Asien med det ambitiösa målet att expandera landets vindkraft med 5,5 gigawatt till 2025 respektive 15,5 Gigawatt till och med år 2035.

Föga överraskande upprättades nyligen även ett svenskt kluster, med namnet "Swedish Wind Power Alliance" i Taiwan av Business Sweden i syfte att exponera och främja svenska innovativa och hållbara lösningar mot internationella och lokala vindkraftsföretag och -organisationer som är verksamma i Taiwan.