Vindkraftverken i Finland är ojämnt fördelade geografiskt

Det går bra för vindkraften i Finland, men vindkraftverken är ojämnt fördelade geografiskt. Foto, Pixabay

Det finns nu drygt 700 vindkraftverk i Finland och för tillfället byggs 280 nya kraftverk. Senast år 2023 kommer vindkraften att stå för upp till 15 procent av Finlands elproduktion.

Det går bra för vindkraften i Finland, men vindkraftverken är ojämnt fördelade geografiskt.

När det gäller Svenskfinland har Österbotten mest och Nyland minst vindkraft.

Nyland i söder, där nästan var tredje finländare bor, har bara 4 kraftverk medan Österbotten i nordväst har kring 70 stycken.

Orsaken till att Nyland har så få kraftverk är både att det finns många konkurrerande intressen kring markanvändningen. Dessutom har försvarsmaktens radarystem satt käppar i hjulen för vissa planerade kraftverk, skriver nyhetssajten Svenska Yle