Sveriges elexport ökar till grannländerna Finland och Norge

Så gott som hela Norges elproduktion kommer från vattenkraften, och förra sommarens värme och extrema torka gav lägre elproduktion och därmed högre elpris. Foto: Creative Commons Licens, kredit: Steff

Sverige exporterade rekordmycket el förra året, och det är Finland som är den största kunden. Vindkraften kan stå för en fjärdedel av Sveriges elproduktion inom fem år. 

Nettoexporten av el från Sverige nådde alla tiders rekord år 2019, visar siffror från branschorganisationen Energiföretagen i Sverige. Framför allt ökade exporten till grannländerna Finland och Norge, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Sverige exporterade omkring 25 terawattimmar el i fjol.

– Finland är vår största mottagare med drygt 15, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten i Sverige till Svenska Yle.

Finland har ett större behov, man har inte fått igång sina kärnkraftverk som planerat och har ett elbehov man inte själv kan producera

– Egentligen är det en elprisfråga, elpriset är högre i Finland och då är det mer lönsamt att exportera dit, det är en viktig faktor. Och så är det för att de olika systemen har olika behov. Finland har ett större behov, man har inte fått igång sina kärnkraftverk som planerat och har ett elbehov man inte själv kan producera, säger Robert Andrén.

Så gott som hela Norges elproduktion kommer från vattenkraften, och förra sommarens värme och torka gav lägre elproduktion och därmed högre elpris.

Vatten- och kärnkraft gör svensk el fossilfri, nu kommer vindkraften starkt
Men medan Finland behöver importera en fjärdedel av sitt elbehov från grannländerna – främst Sverige, men också övriga Norden och Ryssland och Estland – slår Sverige alltså i stället rekord i elöverskott.

– Framför allt är det en enorm boom vi har sett på vindkraftssidan, säger Andrén.

– Kärnkraften kommer att vara viktig ett par decennier framåt, vattenkraften är också en juvel i vårt system. Och nu har vindkraften kommit in och ökat, den kommer bli en viktig del av vår elproduktion.

Vindkraften har vuxit mycket också i Finland och beräknas stå för 15 procent av elproduktionen om ett par år, men i Sverige är siffrorna ännu högre.

– Den kommer att nästan fördubblas de närmaste fyra, fem åren och stå för 25 procent av elproduktionen, kanske mer, säger Andrén, till Svenska Yle.

Sverige och Norge hör till de länder i världen som har lägst andel fossila bränslen inom elproduktionen.

I Norge beror det här på vattenkraften, i Sverige kommer strax över 40 procent av produktionen från kärnkraft och strax under 40 procent från vattenkraft.