Tyska vindkraften fortsätter att mojna

Tyskland har varit bäst i klassen på att bygga kraftigt subventionerade vindkraftverk. Nu verkar det vara slut med det. Hittills i år har vindkraftsindustrin bara lyckats bygga under 100 nya vindkraftverk i hela Tyskland. Naturligtvis har detta lett till att både klimataktivister och branschen själv talar om katastrof. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Pexels

Tyska Bundesnetzagentur är en statlig myndighet som bevakar, kontrollerar och reglerar bland annat elektriciteten, offentliggjorde nyligen de vinnande energiprojekt som 2018 tilldelades driftkontrakt.

Av totalt 657 megawatt landbaserade vindkraft och 150 megawatt solenergi, var det 153 megawatt solenergi och endast 204 megawatt vindenergi som resulterade i driftkontrakt under det gångna året.

Tilldelningen av vindkraftsprojekt har därmed nått en rekordlåg nivå. Däremot står solenergiprojekt i kö för nya nätkontrakt, ett faktum som utövar en tydlig inverkan på auktionspriset, säger Global Data, ett ledande data- och analysföretag.

Tysklands marknad för förnybar energi förväntas växa till 156,5 gigawatt i slutet av 2023 från 126 gigawatt år 2018, med stöd av stimulanser i form av skattelättnader och kapitalkostnadsbidrag. Under perioden 2019-2023 tillförs 30,50 gigawatt förnybar kraftkapacitet, genom 12,73 gigawatt och 16,12 gigawatt från vind- respektive solenergi.

Endast 25 nya landbaserade vindprojekt fullbordades, med en total kapacitet på 204 megawatt. Även om alla 25 skulle bli framgångsrika motsvarar de ändå bara 30 procent av den totala kapaciteten.

- Det låga antalet bud belyser läget inom tyska vindkraftsektorn, eftersom det är sjätte gången under de senaste tolv månaderna som  vindkraftsauktioner på land inte lyckas locka tillräckligt många budgivare, kommenterade Bhavana Sri Pullagura, energianalytiker på Global Data.

Den tyska allmänheten och många miljöaktivister, som för kampanjer mot landbaserade vindkraftsanläggningar, riktar kritik mot de långa godkännandeförfaranden, och införandet av en marknadsbaserad anbudsmodell, som har minskat vindmarknadens affärsattraktivitet.

Till exempel har delstaten Bayern infört ett så kallat 10H-förbud, vilket stadgar för att nya vindkraftverk ska placeras på tio gånger längre avstånd från bostadsområdena än vad som fallet är idag.

- Dessutom stöder miljöorganisationerna det offentliga motståndet på grund av vindkraftturbinernas inverkan på djur och deras livsmiljö. På grund av juridiska rättstvister beträffande hot mot vilda djur har omkring 300 turbiner med totalt 1,2 gigawatt tvingats avbryta produktionen eller förvägrats drifttillstånd.

Trots avmattningen håller tyska beslutsfattare fast vid sitt 2030-mål. Då alltså ska 65 procent av landets energimix bestå av förnybar el. Det har blivit en landsomfattande minimiregel.

- Däremot kännetecknades solenergianläggningarna av ett trendbrott. Totalt mottog branschen så mycket som 153 bud med totalt 648 megawatt. Medelbetyget för framgångsrika projekt var 4,90 CT/kWh.

- Av de 153 godkända projekten kommer 130 att installeras i delstaten Bayern. Bland dessa finns 19 solprojekt som byggdes på jordbruksmark och som utvärderas som tidigare förbigångna arealer, tillfogade Pullagura.