Deutsche Bahn vill bedriva tågtrafiken med havsvindkraft

Elen för tyska järnvägen kommer att produceras vid vindkraftsparken North Sea East, som har en total effekt på 295 megawatt. Foto: Deutsche Bahn

Tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn (DB) planerar att använda offshore vindkraft för koncernens tåg. Drygt 25 megawatt grön el kommer att levereras från vindkraftsparker i östra delen av Nordsjön.

DB:s dotterbolag, DB Energy som ansvarar för järnvägsnätets kraftförsörjning, kommer att ta emot havsvindkraft under en femårsperiod från och med 2024.

Elen kommer att produceras vid vindkraftsparken North Sea East, som har en total effekt på 295 megawatt.

Vindenergiparken består av 48 turbiner och ägs av Innogy SE, ett tyskt energiföretag med fokus på förnybara källor. Tyska energibolaget RWE Supply & Trading, åtar sig att leverera vindkraft från havsbaserade anläggningar till DB Energy.

Detta framtidsorienterade kontraktet undertecknades mellan tre parter den 9 september. Det är det första avtalet om köp av vindkraft för företag inom vindkraft i Tyskland.