China Nuclear köper upp europeiska vindkraftsprojekt

Vindkraftpark i Xinjiang, Kina. Foto: Chris Lim

Kinesiska energi- och kärnkraftbolaget China General Nuclear, CGN, framträder nu för första gången på den europeiska energimarknaden genom att köpa in tre stora brittiska vindkraftsprojekt.

De tre projekten har en total kapacitet på 70 megawatt och CGN köper en andel på 80 procent av dem, för minst 100 miljoner dollar, skriver branschtidningen Windpower Monthly.

Säljaren är brittiska EDF, vilket kommer att behålla resterande 20 procent av aktierna i de tre projekt.

CGN är bland de största producenterna av kärnkraft i Kina, men äger även vindkraft med total kapacitet på 2,4 gigawatt i Kina.

Kina står för omkring 40 procent av alla vindkraftsbyggen i världen och är sedan 2010 även det land som "producerar" mest vindkraft.

Det är också ett av de länder där utbyggnaden går som snabbast.

Utbyggnaden av vindkraft hänger ihop med att elbehovet väntas öka kraftigt, men också med regeringens ambitioner på miljöområdet, exempelvis målet att 15-20 procent av energiproduktionen ska komma ifrån förnyelsebar energi år 2020.

Källa: Windpower Monthly