Vindkraften utgör ingen risk för människors hälsa

Foto: Iberdrola

Människor som bor i närheten av vindkraftverk utsätter sig inte för hälsorisker, enligt en undersökning, som gjordes nyligen av Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Studien undersökte framförallt eventuella hälsoeffekter som stress, irritation och sömnstörningar, faktorer som tidigare har tagits upp i samband med frågor om att leva och bo nära vindkraftverk.

- Det finns inget klart eller följdriktigt samband mellan dån från vindkraftverk och någon rapporterad sjukdom eller andra skador för människors hälsa, betonar studien.

Ansvariga för MIT- undersökningen hänvisade också till ett antal fallstudier i Europa och USA. Dessa undersökningar hade bedömt effekten av infraljud och livskvalitet för befolkningen nära vindkraftverk.

De boende klagade framför allt under tiden när vindkraftverk byggdes, däremot riktades det mycket mer offentlig kritik mot gas- och oljeanläggningar.

En fallstudie i norra Polen, den största vindkraftstudien i sitt slag, visar att de som bor nära intill ett vindkraftverk ansåg sig ha bästa livskvalitet och de som bor längre än 1500 meter ”hade det värsta”.

Rapportens slutsats är att de bor i närheten av vindkraftverk upplever inte att deras livskvalitet har försämrats och att livskvaliteten kan till och med bli bättre i vissa regioner.

- Dessa resultat skingrar en hel del av de farhågor som medborgarna kan ha när det gäller livet i närheten av ett vindkraftverk, kommenterade Iván Pineda, chef för policyanalys i European Wind Energy Association

Mätning av lågfrekventa ljud (LFN) och serier av fortlöpande ljud, som kan orsaka infraljud och som utstrålas av vindkraftverk, visar att dessa ljud ligger mestadels tydligt under hörbarhetsnivåer.

Fyra stora turbiner och 44 mindre turbiner undersöktes i Nederländerna men infraljudets nivåer ansågs inte bidra till några problem och LFN ljudet i bostadsområden överstiger inte heller nivåerna från andra allmänna bullerkällor som exempelvis trafik.

Studien finansierades av kanadensiska Vindenergiförbundet, CanWEA och Europeiska Wind Energy Association (EWEA) Amerikanska MIT genomförde undersökningen självständigt.

Källa: EWEA