MasterFlow 9500 anpassat för havsbaserade vindkraftverk

MasterFlow 9500 injekteringsbruk används i brittiska offshore vindparken Duddon Sands i 108 olika vindkraftstorn. Foto: BASF

Extra utmattningsbeständigt injekteringsbruk, MasterFlow 9500, har tilldelats typgodkännandeintyget DNV GL.

BASF:s Master Builders Solutions spelar enligt företaget en viktig roll i produktionen av alternativ och förnyelsebar energi genom att bidra till ett lyckat byggande av moderna vindkraftparker. Företagets produkt MasterFlow 9500 tilldelades nyligen Det Norske Veritas Germanischer Lloyds certifikat GL DNV för speciellt hållbar betong i offshore vindkraftsverk.

Dessa typgodkännandeintyg utfärdas av internationellt erkänt test- och certifieringsorgan, som är specialiserade på olje-, gas- och maritima tjänster samt energi och hållbarhet. Dessa organ bekräftar officiellt kvaliteten på injekteringsbrukets belastningsförmåga i havsbaserade vindkraftverk.

Under certifieringsprocessen testade och dokumenterade experter från BASF och DNV GL brukets materialegenskaper. Experterna värderade kvalitetskontrollen utifrån relevanta aspekter under tillverkningen enligt så kallade Quality assurance dokumentation.

- BASF har framgångsrikt slutfört ett omfattande certifieringsprogram för MasterFlow 9500. Det är ett lämpligt material för användning i lastbärande cementingjutna anslutningar när det tillämpas enligt de godkända förfaranden och inom begränsningarna som anges i ansökan, betonade projektledaren Andreas Lervik från DNV GL.

Utvärdering av MasterFlow 9500 genomfördes enligt DNV-OS-C502 (avsnitt 9E). En detaljerad sammanfattning av materialegenskaper och slutsatserna från certifieringsprocessen av MasterFlow 9500 anges i DNV:s typgodkännandeintyg nr. K-5944, (utfärdat 2014-08-05).

På företagets hemsida beskrivs hur BASF:s experter har, som ett svar på nya designlösningar och den snabba teknikutvecklingen, utnyttjat den kompetens och den erfarenhet av byggindustrin som företaget byggt upp under mer än hundra år.

Enligt BASF, har man tagit fram höghållfasta och utmattningsbeständiga bruk som är speciellt anpassade för anläggning och reparation av vindkraftverk.

Vindkraftverk till havs är mycket stora, tunga och slanka konstruktioner. De kräver, påpekar företaget, stora undergjutningsarbeten under havsytan för att åstadkomma en hållfast förbindelse mellan fundament och vindkraftverk.

Dessa mycket väsentliga delar i konstruktionen utsätts för enorma krafter. BASF:s MasterFlow 9500 utmattningsbeständiga injekteringsbruk har förmåga att absorbera böjrörelser och vibrationer, extrema temperaturförändringar och stora vindbelastningar.

En mycket viktig fördel, enligt BASF, vid utläggning av MasterFlow 9500, är att brukmassan har tidig hållfasthet även vid temperaturer så låga som 0 °C.

Detta garanterar en snabb, säker och kostnadseffektiv installation och gör att vindkraftparken kan tas i bruk snabbare och att investeringen kan börja betala av sig. Enligt BASF minskar MasterFlow 9500 även de totala kostnaderna för offshore-anläggningar.

Källa: BASF