Kinesiskt vindkraftföretag satsar på rysk marknad

Foto: Goldwind

Kinas största vindkraftföretag Goldwind opererar i allt större omfattning på den globala vindkraftsmarknaden. Nu kommer företaget att bygga fabriker i Ryssland.

Enligt ett pressmeddelande startar företaget snart verksamheten på den ryska marknaden och det kan bli så tidigt som 2015.

Goldwind, som är en av Vestas största konkurrenter på den globala vindkraftmarknaden, vill inrätta produktionsanläggningar i Ryssland och man har inget emot att bilda ett joint venture med ett ryskt företag. Om ryssarna inte är intresserade kommer Goldwind att agera på egen hand.

 

Vestas, Siemens och andra kinesiska tillverkare har hitintills visat mest intresse för affärer i världens folkrikaste land.

Enligt flera experter torde det vara ännu meningsfullare att rikta fokusen mot Ryssland och titta närmare på tillväxtpotential där istället, eftersom vindkraftmarknaden i landet är närmast minimal.

 

Enligt BMT Navigant Researchs senaste rapport, som publicerades i december 2013, uppgår den totala vindkraftkapaciteten i länder som Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Uzbekistan och Kazakstan, till 417 MW.

Det är inte ens 10 procent av den installerade kapaciteten i Danmark.

En uppskattning är dock att dessa 5 länder kommer att mer än fyrdubbla den installerade kapaciteten till 3,772 MW under de kommande fyra åren.

 

Källa: BMT Navigant Researchs & Goldwind