Goda utsikter för dansk vindkraft

Foto: DWIA

Fortsatt expansion inom Danmarks vindenergibransch kommer att skapa 100 000 arbetstillfällen i Europeiska unionens medlemsländer, förutspår en ny rapport

– Även under de kommande åren finns det gott om arbetstillfällen inom vindenergiområdet.  Mängden av installerad vindkraft kommer att uppnå 2020 en kapacitet som ligger 64 procent högre än under 2013, informerade European Wind Energy Association EWEA i slutet av juli.

Samtliga EU-länder kommer att installera ytterligare 75 GW, så att den totala kapaciteten ökar till 192,4 GW, varav 23,5 GW baseras på off-shore produktion. Sammantaget skulle det innebära att det skapas 100 000 nya arbetstillfällen fram till 2020 inom vindkraftområdet, enligt en rapport som organisationen offentliggjorde nyligen.

Investeringar i området förväntas öka till cirka 124 miljarder euro. Enligt EWEAS analys kommer vindkraftverk att alstra 14,9 procent av elektriciteten inom Europeiska unionen.