EU-domstolen avslog Ålands besvär om vindenergistöd

Åländsk vindkraft.

Sverige är inte tvungen att släppa in bolag från andra EU-länder i stödsystemet för grön elproduktion. Domen från EU-domstolen fastställdes nyligen och är ett svar på ett besvär från Ålands vindenergi Ab.

Ålands vindenergi Ab fick år 2010 avslag från den svenska Energimyndigheten på sin anhållan om att gå med i det svenska stödsystemet för grön el eftersom en del av energin skickas till Sverige via den så kallade Sverigekabeln.

EU-domstolen noterar att det svenska stödsystemet inte strider mot EU-direktivet. De medlemsländer som inrättat ett stödsystem för grön el är inte förpliktade att utvidga det till grön el som produceras inom ett annat medlemslands gränser.

Systemet utgör å andra sidan en inskränkning av den fria rörligheten för varor, men EU-domstolen anser att det är en motiverad restriktion för att Sverige ska kunna främja övergången till grön el på produktionsstadiet, alltså när den produceras, istället för när den förbrukas.