Ilmatar bygger vindkraftspark i finska Raseborg

Foto: sxc.hu

En vindpark har planerats på Gumböleberget i Raseborg av företaget Ilmatar. Parken utgörs av en fastighet i närheten av havet. Meningen är att bygga tre vindkraftverk, vart och ett på 2–3 megawatt.

Under vintern 2012 utredde Ilmatar både vindparkens inverkan på miljön och den uppskattade energiproduktionen. En ansökan om planeringsbehovsbeslut lämnades till Raseborgs stad under vårvintern 2012.

Staden är tvåspråkig med svenska som majoritetsspråk och finska som minoritetsspråk. Raseborgs stad är därmed Finlands största kommun med svenska som majoritetsspråk.

Företagets ledning räknar med att alla nödvändiga tillstånd beviljas under 2014, vilket skulle betyda att byggnadsskedet och vindkraftsproduktionen kan inledas uppskattningsvis under 2015.

Vindparken utvecklas av Ilmatar Raasepori Oy som också kommer att ansvara för energiproduktionen.

Ilmatars ambition är att till slutet av 2015 bygga cirka 100 nya vindkraftverk i Finland. Det skulle motsvara en vindkraftskapacitet på cirka 300 megawatt.

De lokala bolagen ansvarar för den lokala projektutvecklingen, genomförandet av projekt och också för de byggda vindparkerna. Koncernens moderbolag är Ilmatar Windpower Abp. Koncernledningen skriver på sin webbsida att ”Finland kan ännu beskrivas som obruten mark för vindkraftsproduktion”.