Vindkraft lyfter Dongs resultat

Foto: London Array

Dong Energy drar stor ekonomisk nytta av på bolagets vindkraft. Den har bidragit till att lyfta Dongs rörelseresultat (EBITDA) till nästan 2 miljarder danska kronor under årets första kvartal. Rörelseresultatet efter skatt är därmed en halv miljard högre än under samma period under förra året.

Ökningen förklaras av högre resultat från vindverksamhet, 50 procent lägre kostnader plus vinst på försäljning av Dong Energys andel i den brittiska, havsbaserade vindkraftparken London Array, skriver styrelsen i räkenskapsrapporten. Å andra sidan sänktes resultatet av lägre gaspriser i motsatt riktning.

– Genomförandet av vår strategi framskrider planenligt. Under första kvartalet slutförde vi handlingsplanen för finansiella tjänster, som tillsammans har gett 33 miljarder danska kronor däribland miljoner från avyttringar och tillskott av färskt kapital. Det har kraftigt minskat vår skuld och har skapat en grund för oss att fortsätta vår tillväxtinvesteringar och utbyggnad av Dong Energys starka marknadspositioner i nordvästra Europa, säger vd Henrik Poulsen .

Han säger sig vara särskilt glad över att se en stark tillväxt i divisionen Dong Wind Power, som för närvarande förstärker företagets globala ledande roll ifråga om utveckling, konstruktion och drift av vindkraftsparker till havs. Kvartalets nettoomsättning minskade från 23,2 miljarder till 20,2 miljarder danska kronor.