Nytt överlastrelä för PKE

Foto: Eaton

Eaton stärker sina beprövade elektroniska motorskyddsbrytare PKE med ytterligare praktiska funktioner genom överlastreläfunktionen i XZMR-modulen.

PKE-XZMR kan sidmonteras som tillbehör på alla PKE-motorskyddsbrytare och motorstartkombinationer och är kopplad med kontaktorn på den motor som ska skyddas. I händelse av överbelastning tar modulen emot frånkopplingssignalen för överbelastning och kopplar bort kontaktorn. Motorskyddsbrytaren PKE förblir inkopplad. Detta gör det möjligt för användaren att klart skilja mellan de två orsakerna till utlösning - motoröverlast (kontaktorn kopplades bort) och kortslutning (PKE-motorskyddsbrytaren har kopplats bort). För att återställa felet finns de båda manuella och automatiska kvittensalternativen.

Automatisk kvittens tar bort den tidigare öppningen av elskåp av kvalificerad personal för att slå på motorskyddsbrytare och förenklar således anläggningsövervakning, till exempel inom områden som är svåra att komma åt.

Innan överlastutlösning kan förekomma indikerar lysdiodenheten på PKE-XZMR överströmmar i lastkretsen. Detta gör det möjligt att genomföra förebyggande underhåll av drivenheten och därmed reducera eventuella driftstopp. XZMR-modulen är utrustad med en N/C-kontakt för kontaktorn och en N/O-kontakt för överlastsignalen. PKE-XZMR kan användas både med de förbättrade motorskyddsblocken (PKE-XTUA. .. upp till 65A) samt de förbättrade systemskyddsblocken (PKE-XTUACP. .. upp till 65A). PKE-XZMR-modulen förser PKE-motorskyddsbrytaren med två praktiskt viktiga funktioner. Den första är möjligheten till förebyggande underhåll med en förestående överbelastning. I händelse av överbelastning skiljer XZMR mellan lastströmmar högre än 100 procent och lastströmmar större än 105 procent, och indikerar båda med olika blixtfrekvenser via den integrerade LED-statusenheten. Tack vare detta system för tidig varning kan användarna införa förebyggande underhållsåtgärder på ett tidigt stadium för att undvika onödiga driftstopp. Den andra funktionen är automatisk återstart av motorn efter att kontaktorn har löst ut vid överbelastning. Denna omstart av XZMR-modulen kan ställas in direkt på enheten: I Auto-läge sker helautomatisk återställningen av kontaktorn efter en överbelastning, men utförs manuellt om motsvarande Manuell inställning är vald. Eftersom omkopplarpositionen hos PKE är oförändrad vid en överbelastning med Auto inställd, kan motorn startas omedelbart så snart modulen initierar frikopplingssignalen. Detta sparar värdefull tid och möjliggör autonom kontroll av anläggningen. Om manuell drift är vald måste felsignalen bekräftas innan omstart genom att man trycker på återställningsknappen på XZMR-modulen. Manuellt läge är därför särskilt lämplig för säkerhetskritiska tillämpningar.