Spaniens vindkraftverk ökade leveranserna under 2013

Spansk vindkraftspark i bergstrakter. Foto: Emanuel Boutet

Red Eléctrica de España (REE) har offentliggjort en rapport om landets kraftsystem. Studien visar första gången, att vindkraften bidrog allra mest till att fylla den årliga efterfrågan på elektricitet. Enligt siffrorna täckte vindkraftverken 21,1 procent av efterfrågan på el på den spanska halvön.

Vind- och vattenkraftens expansion i Spanien har bidragit till att koldioxidutsläppen minskat anmärkningsvärt mycket.  Nya siffror från Spaniens nätoperatör visar att utsläpp av växthusgaser från landets kraftsektor kommer sannolikt att ha fallit 23 procent jämfört med förra året, eftersom elproduktionen från vindkraftverk och vattenkraftverk har skjutit i höjden.

Totalt genererade de spanska vindkraftverken 53 926 gigawattimmar el, vilket var en ökning med 12 procent jämfört med på, medan höga regnmängder bidrog till att vattenkraften ökade med 16 procent till historisk högsta notering 32 205 GWh.