Ny vindkraftspark i tyska Brandenburg

Vindturbin i Calau nära staden Cottbus i tyska delstaten Brandenburg. Foto: UKA

Tyska vindparksutvecklaren PNE WIND AG har sålt första etappen av vindkraftsparken Calau II, som ligger i delstaten Brandenburg till Hamburgbaserade investmentbolaget CEE. Vindkraftparken omfattar fem vindkraftverk och har en nominell kapacitet på 15,375 MW. De flesta av vindkraftverken har redan anslutits till elnätet och vindkraftparken startar snart driften. Efter att projektet är färdigt, kommer PNE WIND AG att fortsätta att ansvara för tekniska driften av vindkraftparken under en bestämd tidperiod. Tyska HSH Nordbank har åtagit på sig en långsiktig lånefinansiering och den nya ägaren CEE har tagit över projektets kommersiella.

Vindkraftparkens som ligger i en skogregion i ett område som tidigare var Östtyskland, bedrivs med Vestas V112 3,0 MW turbiner. De ligger på hög höjd med nav på 140 meter. Vindkraftparken producerar tillräckligt ren och miljövänlig el för att kunna försörja 13 000 hushåll.

Företaget CEE har levererat kapital till förnybar energisektor sedan drygt tolv år. Bolaget har strukturerat och finansierat en mängd projekt inom vindkraft, solceller, biogas och biomassa. Med en kraftportfölj på över 300 MW, är CEE en av de stora "självständiga kraftproducenterna" i Tyskland. Utrustad med en aktievolym på över 400 miljoner euro, är CEE i stånd att även utöka sin kraftportfölj. Under 2014 planerar företaget att förvärva ytterligare vindkraftverk i Tyskland och i Frankrike och på så sätt öka mängden el från förnybara energikällor.