Dansk vindkraftsindustri sätter fokus på Storbritannien

Foto: London Array

I januari avtäcker den danska vindkraftsindustrin i samarbete med ett antal partners ett nytt projektpaket för bildandet av dotterbolag och kontor i London. Det är ett led i strategin att ge danska vindkraftföretag bättre affärsförutsättningar utomlands.

Under sommaren 2013 lanserade danska vindkraftsindustrin för första gången ett uppdaterat alternativ för sina medlemmar. Sedan sommaren har 8 företag utnyttjat tillfället för upprättandet av kontor i den nordtyska storstaden Hamburg och nu kommer turen till brittiska metropolen London. Med en förväntad kapacitetstillväxt med upp till 18 000 MW enbart i brittiska vatten fram till 2020, finns det stora affärsmöjligheter på andra sidan Nordsjön.  

Historiskt sett har de danska vindkraftbolagen varit väl representerade i den brittiska offshoreboomen, men med ökad konkurrens och mer regler ökar fördelarna med lokal närvaro.

- Den brittiska havsbaserade vindkraftmarknaden kommer att vara ledande fram till 2020.  Med ett kontor i Danmark har vi utmärkta förutsättningar att vara en del av utbyggnaden. Beslutsfattarna i Storbritannien fokuserar på att bygga upp en nationell försörjningskedja, som vi också känner till i Danmark, och i kombination med en mycket investeringsvänlig brittisk ekonomi, blir det en stor fördel att vara lokalt närvarande. Detta gäller både direkt försäljning, men också ifråga om etableringen av ett framtida samarbete med brittiska partner, säger Thomas Sylvest, professionell politisk konsult.

Fördelen med lokal närvaro har den danska ambassaden i London också lagt märke till, enligt danska Handelskammarens representant, Helle Sejersen Myrthue:

- Danska företag kan möta många hinder när de kontaktar brittiska företag men om de är fysiskt närvarande i Storbritannien, är det lättare att få respons, följa upp och skapa ett nätverk av relevanta beslutsfattare.

Enligt henne finns det dock en del stora administrativa utmaningar. De juridiska aspekterna vid inrättandet av ett dotterbolag är mer komplexa i Storbritannien. Momsregistrering och öppnandet ett bankkonto kan dock ofta vara en komplicerad process i Storbritannien.

Källa: Dansk vindkraftsindustri