Norsk vindkraft kan generera arbetsplatser i Sverige

Stamåsens vindpark med 26 turbiner var och en med 2.3 MW och med total årlig kapacitet på 200 GWh i norra Sverige, ägd av Statkraft SCA Vind AB.Foto: Torbjörn Bergkvist

Storsatsningen på vindkraft runt Trondheimsfjorden kan även ge jobb till de som har möjlighet att flytta över gränsen. Storsatsningen ska starta 2015 och gå i mål 2020.

Under ett seminarium i Östersund nyligen berättade Anders Gaudestad från norska Statkraft om de planerade vindkraftssatsningarna norr och söder om Trondheimsfjorden som innebär investeringarna med upptill 20 miljarder norska kronor.

– Det är ett stort och komplext projekt med många aktörer och vi måste hålla oss till ett en mängd olika regelverk och tillstånd. Men projektet ger också stora möjligheter, berättade Gaudesta.

Enligt honom är det speciellt i uppbyggnadsperioden som det behövs vägbyggare och de ansvariga kommer att investera runt en miljard i infrastruktur per år. Norska Statkraft planerar inga annonser i svenska tidningar, men företaget kan tänka sig att anställa även svensk arbetskraft.