Världens största vindkraftverk på väg till Østerild

Foto: Vestas

Danmarks nationella testcentrum för vindkraftverk i Østerild invigdes ifjol för att Danmark skulle kunna behålla sin ledande ställning inom vindkraft. Det är Danmarks tekniska universitet (DTU), som ansvarar för testcenterns drift.

Testcentret Østerild kan testa sju vindkraftverk samtidigt.  Dessa kan vara upp till 250 meter höga, mätt från marken till den övre vingspetsen. Därmed är centret den enda platsen i världen hittills där det är möjligt att utföra mätningar på dessa gigantiska vindkraftverk under mycket varierande klimatförhållanden.

Vestas nya 8 megawatts vindkraftverk kommer att vara världens största av sitt slag när dess olika sektioner når fram till DTUS testcenter i Østerild. De första av fem torndelar transporteras vidare från Hanstholm till Østerild.

Totalt fem delar av tornet måste transporteras till testcentret. I december ankommer ett 390 ton tungt turbinhus till Hanstholmens hamn och precis som de 80 meter långa vindkraftbladen, måste även turbin- gondolen transporteras längs vägarna till testcenter.

Den största delen av de fem torn, som levereras med en lastbil, väger 200 ton. Denna 24 meter långa tornsektion mäter sju meter i diameter.  De övriga tornsektionerna kommer att transporteras till testcenter under i början av december.

Tornet blir 136 meter högt och vingspetsen kommer att nå en höjd på 225 meter. Därmed blir anläggningen nästan 30 meter högre än Siemens hitintills största vindkraftverk, som togs i drift bara drygt ett år sedan.

Den nya turbinen placeras nära Hjardemål Dune. Första prototypen för detta framtida havsbaserade vindkraftverk tas i drift i början av nästa år.