Rumänien tar ledningen i vindkraft på Balkan

Vindkraftverk i Tihuţa. Foto: Rsocol

Vindenergin i Rumänien uppnådde ifjol en installerad kapacitet på 1905 MW, vilket är en ökning på 14 MW installerad kapacitet jämfört med 2009. Rumänien har därmed idag mest vindkraft i sydöstra Europa.  Totalt kommer Balkan upp till 14 000 MW.

Rumänien började investera på allvar 2009 och det nationella elbolaget Transelectrica fick ett byggtillstånd för en anläggning på högst 2 200 MW. En studie som har gjorts av Erste Bank har dock kommit fram till att rumänska regionen Dobrogea med områden runt Constanţa och Tulcea är de näst bästa platserna i hela Europa för byggande av vindkraftverk. 

Regionen har enligt experter omfattande vindpotential. En annan studie gjord av det rumänska Energi- institutet (REI) understryker att landets vindkraftverk är kapabla att bidra med upp till 13 GW till landets energiproduktion vid år 2020.

Källa: Mediafax