Konkurs skapade USA:s tredje största vindkraftföretag

Foto: Vindkraft mitt i småstaden Mohave, i USA. Foto: Markku Björkman

Efter övertagande av konkursdrabbade Edison Mission Energy (EME) blir energibolaget NRG Energy ett av de största företagen i USA inom vindkraft.

NRG Energy kommer att betala 2,6 miljarder dollar för förvärv av merparten av tillgångarna i insolventa Edison Mission Energy (EME), inklusive 1,7 gigawatt vindkraft.

EME, vilket är en del av Edison Mission International, har sammanlagt 30 vindkraftsprojekt i 11 amerikanska delstater.

Med denna transaktion, blir NRG det tredje största amerikanska bolaget som genererar förnybar energi.  Därmed uppgår företagets totala kapacitet till nästan 3 gigawatt solenergi och vindkraft i drift eller under byggnation.