RENEXPO: elektrisk mobilitet och vindkraft som publikmagnet

Här knyts kontakter. Renexpo-mässan är förutom en entré till östeuropeiska marknader även en viktig mötesplats i Södra Tyskland. Evenemanget har blivit redan en tradition bland dem som har hållbar energiförsörjning som yrke. Foto: Markku Björkman
Företaget Windtec visade på Renexpo upp ett par mindre, lätt monterbara vindsnurror för sommarstugan eller andra fastigheter som ligger på något sätt isolerade. Foto: Markku Björkman

För den som försöker hitta öppningen till Östeuropas förnybara energimarknader utgör Augsburgs RENEXPO en utmärkt språngbräda. Mässan som arrangerades i slutet av september för 14:e gången i bayerska Augsburg är en av Tysklands mest innovativa och mest betydelsefulla evenemang ifråga om förnybara energikällor. Ämnen på mässan berörde allt från produktion, distribution och lagring.

Renexpo-mässan är förutom en entré till östeuropeiska marknader även en viktig mötesplats i södra Tyskland. Evenemanget har redan blivit en tradition bland de som har hållbar energiförsörjning som yrke.

Mässan fokuserade även på sådana centrala aspekter som värmepumpar, hållbart byggande och kraft- och värmekoppling. På drygt 17 000 kvadratmeter presenterades aktuell grön energiförsörjning och energianvändning. Alla förnybara energikällor behandlades dessutom i form av ett omfattande konferens- och föreläsningsprogram.

Drygt femton procent utställare från åtta länder vittnar om ett påtagligt internationellt intresse för denna tyska energiplattform. Renexpo organiseras sedan flera år av företaget REECO GmbH i flera olika centraleuropeiska länder.

– Vår mässa har utvecklats till en kraftfull motor för framtida marknader. Förutom vidareutveckling av Tysklands så kallade Energiewende uppmuntrar vi expansionsstrategier inom öst- och centraleuropeiska tillväxtmarknader i fråga om förnybar energi. Detta skapar gynnsammare förutsättningar för kunskapsöverföring och marknadsinträde, konstaterade Reecos vd, Johann-Georg Röhm i sitt öppningstal.

Han hänvisade i det sakförhållandet att nästan 300 utställare i år har valt att presentera sina innovativa och miljövänliga produkter i denna historiska stad. Besökarna hade möjlighet att informera sig om allt från biogasanläggningar och energieffektivt byggande till vindkraftverk.

Dessutom arrangerades tyska Bioenergiförbundets, BBE:s och den träarbetande industrins stora årliga kongress i samband med Renexpo-mässan.  Debatten på kongressen visade en klar trend angående de tyska skogsprodukternas framtid.

Med tanke på att energiskog, flis och sågspån inte är oändliga energikällor på dessa breddgrader tvingas tyska bioenergiproducenter rikta sina blickar mot Norden och Östeuropa.  Detta öppnar oanade möjligheter, bland annat för svensk skogsindustri.

Serbien i fokus

Det är dock mera troligt att det tyska behovet av biomassa i första hand tillgodoses av östeuropeiska producenter. Således deltog Serbien för första gången på Renexpo i egenskap av ett partnerland.

En talrik serbisk delegation ledd av landets miljöminister och Serbiens ambassadör i Tyskland förde intensiva diskussioner under mässdagarna med arrangören Reeco och flera internationella investerare. Som resultat därav kommer Renexpo att för första gången nästa år även arrangeras i Serbiens huvudstad Belgrad.

Serbiens totala potential av förnybar energi omfattas till 60 procent av biomassa. Kapaciteten är därmed fyra gånger högre än vattenkraft.

– Minst 18 procent av energin skall komma från förnybara energikällor vid 2020. Det är vår målsättning. Vi vill skapa en grön ekonomi, vilket inkluderar rationell användning av energi för en hållbar utveckling och användning av ren teknik och förnybara energikällor, berättade Petar Vasiljevic, representant för serbiska huvudstadens kommunala elbolag, "Beogradske Elektrane" på Renexpo.

Serbien har enligt Vasiljevic en enorm outnyttjad potential för användning av förnybar energi. En växande opinion kräver ökad användning av biomassa. Den bör ersätta en betydande mängd energi som kommer från importerad olja.

– Enligt miljöministeriets beräkningar kommer landet att kunna uppnå de europeiska riktlinjerna för förnybar energi år 2020. Det ska ske genom ökning av andelen förnybara energikällor i den totala energiförbrukningen från 21,2 till 27 procent, sade Vasiljevic.

Bioenergi i olika former är enligt honom den förnybar energikälla som har den starkaste tillväxtpotentialen i Serbien på medellångt sikt, med kärnan av denna potential liggandes i biomassa och återvinning av organiskt avfall. Serbien har stora outnyttjade skogsområden och en högt utvecklad jordbrukssektor vars produkter och restprodukter erbjuder optimal utveckling av bioenergi.

Enligt serbiska uppgifter finns det idag 1,6 miljoner ton oljeekvivalenter baserat på biomassa. En ny serbisk energiförordning kommer att ge nya incitament för ökad användning av biomassa.

Innovationspriser

Under årets Renexpo tilldelades för femte gången även Tysklands energipris, Energy Award. Scenen för denna ytterst festliga prisutdelning var Gyllene Salen i Augsburgs rådhus.

Egentligen handlar det om flera priser i kategorier som hållbar skogsenergi, solarteknik eller kraftvärme. Utmärkelserna ges varje år till framstående personligheter som har spelat en viktig roll inom den förnybara energisektorn.

Pristagarna ska också ha haft ett betydande inflytande på branschen genom långvarigt och djupt engagemang. En del har efter stora ansträngningar åstadkommit förbättringar i fråga om förnybar energi eller bidragit till ökad energieffektivitet i byggnader och i samband med renovering. 

Tesla S

Temat elektrisk mobilitet utgjorde en publikdragande krydda i form av elbilen Tesla S på årets miljömässa.

Trots att bilen idag skulle kosta runt 700 000 kronor i Sverige var intresset stort bland mässbesökare. I USA-delstaten Kalifornien är Tesla S något billigare på grund av subventioner.

Model S är en 5-dörrars sedan med ett 85 kilowattimmar-litium-batteri som klarar 480 kilometer på en laddning och är tänkt att konkurrera med modeller som BMW:s 5-serie. Bilen började säljas i USA i juni 2012. Arbetsnamnet var då White Star. Lanseringen av Tesla S försenades cirka ett år.

Idag finns drygt 13 000 exemplar av Tesla Modell S på världens vägar, varav de flesta i Nordamerika. Nu växer dock efterfrågan i andra världsdelar. Efter Europa är det Asien som Tesla tänker fokusera på.

Tesla Modell S är bakhjulsdriven och drivs av en elmotor monterad baktill i bilen. Den finns i ett utförande med 362 hästkrafter medan en annan version har 420 hästkrafter.

Tesla lanserade redan tidigare snabbladdare för elbilar i Europa. Den amerikanska elbilstillverkaren har tagit de första snabbladdstationerna i drift i Norge. I dessa kan Teslaförare ladda sin bil på 20 minuter. Just nu testas ett nät av stationer i Tyskland.

Inom 20 minuter kan batteriet komma upp till 50 procents verkningsgrad, vilket motsvarar en räckvidd upp till 240 kilometer.

Bioenergiförbundet kritisk

Allt var dock inte frid och fröjd på Renexpo. Med hänvisning till EU:s omtvistade biobränsledirektiv, eller så kallade ILUC-direktiv, som handlar om hur Europa ställer om energianvändningen till mer avancerade och klimatvänliga biobränslen, konstaterade tyska Bioenergiförbundets vd, Helmut Lamp, att hans bransch har motarbetats massivt under senare tid.

– Grödor för biodrivmedel odlas i dag på cirka två procent av den globala åkermarken. Att denna markanvändning skulle ha en sådan inverkan på priset på spannmål som många icke- regeringsorganisationer gör gällande är orimligt, betonade Lamp på Renexpo.

Målsättningen med ILUC är att genom olika typer av bränsle hitta lösningar till problematiken kring användning av mat som biobränsle. Framförallt miljögrupper kräver att avancerade biobränslen tillverkas uteslutande av huggrester, avfall och oätbara råvaror.

– Varje vecka får vi rapporter om företagsnedläggningar inom vår bransch. Samtidigt visar färska studier att globala koldioxidutsläpp har ökat igen, betonade Helmut Lamp i slutet av mässans biomassekongress.

Tyska bioenergibranschen och dess intresseorganisation har därmed en hel del att göra innan landets så kallade Energiewende blir verklighet.