Medvind för ny vindkraftpark i Århusbukten

Foto: sxc.hu

Socialdemokraterna i danska Århus är nu positiva till förslaget från  Socialistiskt Folkeparti, SF, att investera i havsbaserad vindkraft. Partiets representanter i Århus kommunfullmäktige kommer att stödja SF:s förslag som går ut på att kommunen delfinansierar en havsbaserad vindkraftpark vid Mejlflak i Århusbukten.

Förslaget att bevilja skattepengar för ett nytt vindparkprojekt kom ursprungligen från socialdemokraternas samarbetspartner SF.

Tidigare, i början av oktober, inför ovannämnda rådsmöte, sade socialdemokraternas talesman och ledamot i kommunens tekniska kommitté, Steen B. Andersen: Det finns en gräns för oss. Vi kommer inte att producera el.

Men det uttalandet speglar tydligen inte längre inte de danska socialdemokraternas ståndpunkt. Kort därefter distanserade borgmästaren Jacob Bundgaard (S), sig från uttalandet i ett pressmeddelande med följande ord:

- Socialdemokraterna i Århus kommunfullmäktige stöder förslaget från SF på havsbaserad vindkraft i Mejlflak.  Parken kan bidra till att målet om ett koldioxidneutralt Århus kan uppnås fram till 2030. Mejlflak är ett starkt och visionärt projekt.