Få klagar på vindkraften i Danmark

Foto: sxc.hu

En rundfråga i alla danska kommuner visar att det är få som klagar på landets cirka 4500 landbaserade vindkraftverk.

Undersökningen, som har gjorts av informationsprojektet VidenOmVind visar att i 4 av 5 kommuner med vindkraftverk har det visserligen förekommit klagomål under 2012, men mer än hälften av alla klagomål gäller två specifika vindkraftprojekt där en mycket snäv krets av människor står bakom de flesta av klagomålen.

– Studien visar att den upphettade debatten och skrämselpropagandan, som vissa kommuner har blivit utsatta för under de senaste åren, inte återspeglar den realistiska och positiva inställningen hos de flesta som bor i närheten av vindkraftverk, tror Asbjørn Bjerre, chef för danska Vindkraftförening.

Enligt Bjerre bör studien ge en tankeställare för ett antal politiker och beslutsfattare.