Vindfarm i öknen ger 1 320 megawatt per år

En utvidgning av vindkraftparken har avvisats flera gången av militären. Även en del medborgarinitiativ har protesterat mot vindkraftutbyggnad i områden som gränsar till naturskyddade områden, som exempelvis Joshua Tree Nationalpark. Foto: Markku Björkman
Vestas turbin på 2 megawatt, en vanlig modell i Mojave. Foto: Vestas

Tehachapi Wind Farm, med cirka 5 000 vindkraftverk en knapp mil utanför och inne i själva staden Mojave i Mojaveöknen är största sammanhängande vindkraftparken i världen. Den har en installerad kapacitet på 1 320 megawatt. I skrivande stund är den världens största samling av vindkraftverk på land. Turbinerna drivs av ett dussin privata företag. Årsproduktionen ligger på cirka 800 miljoner kilowattimmar el, tillräckligt för att uppfylla 600 000 människors energibehov.

Vindkraftparken som ligger mellan Mojave och Tehachapi Pass bland Tehachapibergen, i Kern County, i Kalifornien kallas också för Alta Wind Energy Center.  Med sina tusentals vindkraftverk utgör parken en kraftfull illustration av den växande storleken och omfattningen av moderna vindkraftsprojekt.

Det också här som de första storskaliga vindkraftparkerna installerades i USA under 1970- och 1980-talet. Projektet utvecklades stegvis under många år. Småstaden Mojave, som har drygt 4 000 invånare, präglas av tusentals vindkraftverk på de omgivande bergsluttingarna.

En tillfällig besökare förstår på en gång vid ankomsten varför den amerikanska vindkraftindustrin en gång i tiden valde denna avlägsna ort som plats för en gigantisk vindpark.

Här blåser det nämligen konstant och därtill utomordentligt hårt. Det kan till och med vara svårt att ta sig fram till fots längs stadens gator när det blåser som mest. Det är ändå väldigt få människor som förflyttar sig här utan bil.

Blåsig ort

För att få folk att bosätta sig på denna blåsiga ort har myndigheterna byggt en del visuellt attraktiva och hypermoderna bostadsområden med inomhusbassäng.

Beläget nära Edwards Air Force Base , China Lake Naval Air Weapons Station China Lake, präglas staden Mojave trots sin ringa storlek en stor portion av flygtrafikens historia. 

Staden var också utgångspunkten för Rutan Voyager, det första flygplanet som flög runt världen nonstop utan extra bränslepåfyllning. Mojave Air and Space Port  är också platsen för första privata rymdfärder.

På ett hörn av den regionala flygplatsen har flygbolag från hela världen ”parkerat” utmönstrade eller defekta passagerarplan, en närmast absurd syn här mitt i öknen.

Under vindkraftparkens planeringsfas samtyckte energibolaget Southern California Edison år 2000 till ett 25-årigt inköpsavtal.  

Kraftleveranserna skulle uppgå till 1 500 megawatt eller mer av den energi som kommer att alstras av eventuella framtida projekt i Tehachapiområdet. Projektet har, enligt kraftföretaget, sänkt koldioxidutsläppen med mer än 5,2 miljoner ton, vilket motsvarar luftföroreningar från 446 000 bilar i normal motorvägstrafik.

En ökning av kapaciteten med ytterligare 3 000 megawatt är planerad.

Vindkraftparken har utvecklats av företaget Terra Gen som satsade 1,2 miljarder dollar i juli 2010 tillsammans med partners som var delägare i Citibank, Barclays Capital och Credit Suisse

Efter många förseningar, startade första byggfasen tre år sedan. Finansieringen av en ytterligare byggfas, som kostade 650 miljoner, säkrades i april 2012. Vid byggandet av Alta Wind Energy Center skapade mer än 3 000 arbetsplatser i Mojave och dess omgivning. Arbetsplatserna uppstod inom tillverkningsindustrin, bygg- och underhållssektorn. Vindkraftprojektet har hitintills bidragit med mer än en miljard dollar till den lokala ekonomin.

Avvisades av militären

Det ursprungliga "Alta-Oak Creek Mojave Projektet", omfattade upp till 320  vindkraftverk på en 36 kvadratkilometer stort areal. Parkens totala kapacitet uppgick till 800 megawatt (1 100 000 hk).  Enligt American Wind Energy Association slutfördes två inledande projekt under hösten 2010, ett på 150 megawatt i Alta II (Vestas).

Projektet utökades senare med 50 stycken generatorer på totalt 3 megawatt. Alta I projektet utökades med 100 stycken 1,5 megawatt-generatorer, som bidrog med ytterligare 150 megawatt.  Tre efterföljande projekt, Alta III, alstrar 150 megawatt och Alta IV, producerar ytterligare 102 megawatt.

Byggandet av Alta V projekt  fullbordades under 2:a kvartalet år 2011. Totalt alstras idag 1 320 megawatt med vindens hjälp mellan staden Mojave och Tehachapi Pass.

Byggandet av vindkraft har inte skett utan konflikter ens i USA. De flesta konflikterna mellan militära anläggningar och vindkraft har inträffat uträknat i Mojaveöknen, ett ökenområde som innefattar en stor del av södra Kalifornien, samt delar av Utah, Arizona och Nevada.

En utvidgning av vindkraftparken har avvisats flera gången av militären. Även en del medborgarinitiativ har protesterat mot vindkraftutbyggnad i områden som gränsar till naturskyddade områden, som exempelvis Joshua Tree Nationalpark.

I Mojave kontrollerar det amerikanska flygvapnet, flottan och armén marken och luftrummet över en areal på drygt 50 000 kvadratkilometer.

Området används bland annat för att träna avancerad flygning, testa bomber och utveckla nya radarsystem.

Det verkar det som om intressekonflikten mellan energiförsörjare, militären och andra intressegrupper har blivit en varaktig företeelse även i Mojaveöknen, trots till synes stora tomma landområden.