Finländska Österbotten vill bli energiautonom genom vindkraft

Foto: sxc.hu

Vindkraften ska göra Österbotten självförsörjande på energi inom 20 år. Österbottens regionförbund ser enorm potential i vindkraften. Det framgår av förslaget till den så kallade etapplandskapsplan 2, där utvecklandet av förnybar energiproduktion utreds. Enligt planen ska vindkraften täcka hälften av landskapets planerade energiproduktion på 1 500–1 800 megawatt år 2030. Det här kan jämföras med att vindkraften i fjol inte stod för mer än en knapp procent av Finlands totala energiproduktion.

Men bedömningarna av miljökonsekvenserna går isär – vinner grön energi terräng på fågellivets bekostnad? Man räknar med att utvidgningen kräver nya vindkraftsområden på 240 kvadrat­kilometer. För att gardera sig mot alla osäkerhetsmoment föreslår den senaste utredningen att dubbelt så mycket mark reserveras. – När man gör noggrannare undersökningar kan man hitta värdefulla naturobjekt som inte finns med i vår utredning, och då får de områdena strykas, säger planeringsingenjör Jan Wikström vid Österbottens förbund.

Planens fokus ligger på Österbottens landområden. Att bygga nya vindkraftverk ute till havs är alltjämt betydligt dyrare. Men de stora områdesreserveringarna och placeringen av de nya vindmöllorna väcker diskussion, särskilt då skogsnaturen i landskapet redan nu är fragmenterad. Forststyrelsen anser att det är onödigt att reservera en dubbel mängd områden för vindkraftparker i förhållande till det tilltänkta behovet. Förslaget beskrivs rentav som ”mycket problematiskt”. Forststyrelsen konstaterar att en del av de reserverade områdena placerar viktiga naturvärden i riskzonen.

I slutet av augusti 2013 fanns det 176 kraftverk i hela Finland med en total effekt på 323 MW. Vid utgången av 2012, var vindkraftverk 163 enheter och en total effekt på 288 MW.  Som jämförelse kan nämnas att under samma tidpunkt 2013 fanns det 176 vindkraftverk i Storbritannien. Den totala kapaciteten var 323 MW.