Norge bygger vindkraftverk för 20 miljarder

Vindkraftsprojekt i norska fjällen. Företaget Nordic Crane Group i Trondheim. Foto: Nordic Crane

Norrmännen kommer att bygga 450 vindkraftverk runt Trondheimsfjorden. För tre år sedan godkände den norska energimyndigheten byggandet av 450 vindkraftverk i Trondheim. Det var dock många instanser som motsatte sig projektet. Överklaganden var många, men nu har norska energiministern Ola Borten Moe gett grönt ljus för byggandet.

Projektet har en total kapacitet på 3,7 TWh och lokaliseras på åtta olika platser runt om Trondheimsfjorden. Kostnaderna uppgår till 20 miljarder norska kronor. Produktionen kommer att motsvara ungefär hälften av det nuvarande årliga energibehovet i centrala Norge. De nya vindkraftverken kommer, enligt experterna, att bidra till att jämna ut prisskillnaden mellan Norges centrala del och resten av landet.