Rømø hamn blir bas för havsbaserad tysk vindkraftpark

Foto: Rømø Havn

Nordtyska företaget WPD kommer att bedriva en vindpark med 80 kraftverk i Nordsjön med bas i danska Rømø.  Därmed skapas upp till 30 arbetsplatser i hamnen.

WPD, med huvudkontor i Bremen, ansvarar enligt Rømøs hamndirektör för drift och underhåll i vindkraftparken, som byggs cirka 30 sjömil väster om Rømø.

– Det faktum att WPD har valt vår hamn som bas för detta nya vindkraftsprojekt är en tydlig signal om att vi är på god väg att uppnå vårt ambitiösa utvecklingsmål för öns hamn. Det kommer att påverka hamnens framtid och det kommer naturligtvis att ha en stor inverkan på sysselsättningen i området, säger hamndirektören, Herman M. Pedersen. 

WPD startar som hyresgäst med ett kontor i hamnadministrationens byggnad i Rømøs hamn från och med våren 2014. 

Förutom de 30 nya lokala arbetsplatser, som genereras av projektet, kommer det skapas mellan 10 och 15 indirekta jobb hos ortens entreprenörer.  Men det finns också en hel del arbete, enligt hamndirektören, över för lokala leverantörer. 

Avtalet, som undertecknades nyligen mellan Rømøs hamn och WPD är tillsvidare preliminärt.  WPD har fortfarande rätt att säga upp avtalet, eftersom frågan om finansieringen ännu inte är klar.