Inga nya vindkraftverk i danska Holbaek

Staden Holbaek, på Själland. Foto: Pedersen

Holbaek kommun i Danmark sätter stopp för byggandet av nya vindkraftparker. När kommunens områdesplan nyligen skulle antas var det också meningen att utse platsen för nya vindkraftverk.  Även om kommunfullmäktige har uppskjutit beslutet om återstoden av områdesplanen står det redan klart att det inte kommer att byggas några vindkraftverk i Holbaek inom den närmaste tiden. 

Borgmästarens Sören Kjærsgaard förkunnade i ett pressmeddelande att eventuella klagomål inte kan besvaras av kommunen, utan enbart av parlamentet eller berörda ministerier. Samtidigt finns det också osäkerhet kring de vindkraftverk som byggs nära bostadsområden. Eventuella negativa hälsoeffekter undersöks för närvarande av det danska hälsoministeriet . En förklaring på denna fråga beräknas vara klar 2015.