Shell fokuserar på vindkraft i Asien och USA

Oljeproducenten Shell överväger att fördubbla investeringsbudgeten för icke-fossil bränsleteknik inklusive vindkraft. Foto: Shell

Under sommaren 2016 etablerade Shell koncernens nya, grönare division av nybara energiformer. Ursprungligen startade man med en relativt begränsad budget på cirka 200 miljoner USD, men sedan dess har oljebolaget tillkännagivit vid flera tillfällen om kraftigt ökade investeringar.

Det skedde senast i den brittiska tidningen The Guardian, där företagets representant förklarade att efter 2020 överväger man att fördubbla företagets nuvarande investeringsmål på 1-2 miljarder dollar årligen.

Det brittiskt - nederländska företaget visade ökade ambitioner under de senaste veckorna åtminstone när det gällde havsbaserad vind. Ett tydligt tecken på det var förvärvet av ett licensområde nyligen utanför Massachusetts för 135 miljoner dollar och veckan efter det senaste köpet av en US Wind-licens i Jersey för ett okänt belopp.

Men det handlar inte bara om den amerikanska offshore-vindmarknaden där Shell investerar:

- Utifrån ett Shell-perspektiv är vi väldigt mycket intresserade av att vinna mer i detta spel även i Nordsjön men också till sjöss i Nordamerika. Och vi tittar även på Kina, Indien, Taiwan och kanske Japan, konstaterade Shells VD för avdelningen integrerad gas och förnybara energiformer, Maarten Wetselaar, i en intervju för The Guardian.