Ukraina drar nytta av dansk energikompetens

Det danska och ukrainska energisamarbetet har redan lämnat tydliga avtryck i Ukrainas aktuella energistrategi. Foto: Danska Energimyndigheten

Ukrainas nuvarande nationella handlingsplan för förnybar energi och energieffektivitet fram till 2020 och landets nya energistrategi fram till 2035 som antogs av ukrainska parlamentet i augusti 2017, drar även nytta av dansk energikompetens.

Ukrainas målsättning är att öka andelen förnybar energi till 25 procent år 2035.

Samarbetet har bland annat lett till utformning av framtida energiscenarier, vilka visar hur Ukraina kan uppnå landets ambitiösa förnybara energimål.

För att markera särskilt det fortsatta danska stödet för den ukrainska energistrategin kommer DEA: s direktör, Kristoffer Böttzauw, hålla ett keynote- tal på den årliga internationella konferensen “ 9th International Forum for Energy and Sustainable Development”, i Kiev med presentation av Danmarks politik och mål för övergång till förnybar energi. 

Konferensen arrangeras i samarbete med FN: s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och med deltagande från FN, EU, Världsbanken, EBRD, IEA och IRENA.

Energisamarbetet fokuserar på danska erfarenheter inom fjärrvärme, vindkraft, biomassa och energieffektivitet samt energitekniska exportmöjligheter.

Dansk rådgivning bygger på mer än 40 års erfarenhet av energieffektivitet och förnybar energi från danska energisektorns egen gröna omvandling.

Budgeten för energisamarbetet mellan Ukraina och Danmark ligger på 20 miljoner danska kronor, ett belopp som finansieras av danska utrikesdepartementets grannskapsprogram från 2018-2021.