WindEnergy Hamburg: Global vindkraftsmarknad intressant för Kina

- Vi tillverkar huvudsakligen tåg, men vår vindkraftsproduktion ligger högt på åtgärdslistan. Och vi vill öka denna portfölj, eftersom vi behöver mer miljövänlig energiproduktion, förklarade CRRC:s projektchef Yuhang Yuan på mässan för vindkraftsnyheternas utsände. Foto: Markku Björkman
Kinesiska CRRC:s vindkraftmonter på mässan i Hamburg. Företaget tillverkar olika slags komponenter för vindkraftverk. Foro: Markku Björkman

Konferens Global Wind Summit, som arrangerades i samband med vindkraftsmässan WindEnergy mellan 25-28 september i den tyska hamnstaden och kommersiella navet Hamburg, är den största och viktigaste eventet för den globala vindkraftsindustrin.

Många företag från Kina, världens största vindkraftmarknad, visade starkt intresse av att kunna presentera sina produkter och tjänster på WindEnergy Hamburg.

Cirka 40 kinesiska företag hade anmält sig vid WindEnergy Hamburg 2018, däribland turbintillverkaren OEM: s Envision Energy, Ming Yang Smart Energy och växellåd- och turbinproducenten CRRC, som även var på Berlins järnvägsmässa InnoTrans bara veckan före Hamburgs vindkraftsmässa.

Kinas turbin- och komponentleverantörer, tillsammans med andra medlemmar i värdekedjan, inriktar allt oftare sin verksamhet på internationella marknader när det gäller att upptäcka potentiella samarbetspartners.

För att stödja världens ledande vindexpo gästades mässan av en stor delegation, som bestod av kinesiska vindkraftutrustningsföreningen, CWEEA:s branschorganisationer och av organisationen Jiangsu Renewable Energy Association (JSREA).

Kina är Asiens snabbast växande och största vindmarknad.

I slutet av förra året bidrog vindkraften med 4,8 procent till Kinas totala elbehov. Uppgiften härstammar från GWEC Global Wind Report 2017.

Enligt andra uppgifter byggdes 19,7 gigawatt i form av nya turbiner i 2017, vilket höjer Kinas landbaserade och offshore- installerade vindkraftskapacitet till nästan 169 gigawatt.

Kina ökade kapaciteten ytterligare med 1,164 gigawatt havsbaserad vindkraft förra året till en totalsumma på nästan 2,8 gigawatt. Den här sista offshoresatsningen höjde landet till tredje plats globalt bakom Storbritannien och Tyskland.

MAKE, en leverantör av smart teknologi till vind- och förnybara energiindustrin, meddelade nyligen att Kina är i stånd att uppnå sitt nationella vindkraftsmål på 210 gigawatt för år 2020.

Dessa och andra siffror, som härstammar från den regionala rapporten - China Wind Power Outlook 2018 visar att de genomsnittliga kinesiska vindutvecklarna kommer att ansluta 23 gigawatt i form av nya turbiner årligen fram till 2027.

Men MAKE:s analytiker tror att det blir först en nedgång för vindkraftmarknaden fram till 2020. Den negativa trenden anses ha sina rötter i övergången från den nuvarande inmatningsavgiften (FIT) till ny mekanism när det gäller energiauktioner och nya parallella negativa inskränkningar för anslutning av nya turbiner på grund av otillräcklig nätanslutningskapacitet.

 Enligt MAKE:s pronos kommer den årliga nätförbindelsekapaciteten överträffa den installerade kapaciteten redan i år. Stagnationen beräknas fortsätta under den återstående prognosperioden.

Det nya auktionssystemet är inställt på en årlig ökning av vindkrafttillskottet totalt från 2021 till 2027 när systemen har etablerats i regionen. Då förväntas Kinas kumulativa nätförbundna vindkraft har nått över 400 gigawatt.

Kinas största behov av el finns längs landets östkust. Kina har rikliga kust- och havsbaserade vindparker och cirka 14 500 kilometer kust från Bohai-bukten i norr till Tonkinviken i söder. Vindhastigheterna ökar ju längre ner till söder längs Kinas östkust man går, delvis på grund av många tyfoner i söder, som ger upphov till ytterligare utmaningar för alla turbinleverantörer som är aktiva här.

Envision presenterade den senaste EN-148 4.5MW turbinmodellen tillsammans med företagets senaste utveckling inom produktportföljen, turbinerna 2MW och 3MW för applikationer på land.

Envision är alltmer aktivt på internationella marknader. Det gäller främst i Sydamerika där man täcker Chile, Mexiko och Argentina.

Ming Yang Smart Energy var 2018 för första gången på WindEnergy Hamburg

- Denna globala vindmässa gav oss en unik chans att visa upp våra senaste produkter, intern teknik och optimal lösningar för internationella besökare. Omfattande uppgraderingar av våra MySE-kompaktdrivna medelhastighets onshore- och offshoreturbiner fortsätter att förena hög prestanda och tillförlitlighet. Våra experter lyfte fram funktioner och fördelar som alla våra modeller erbjuder. MingYang har byggt vindprojekt utanför Kina i Pakistan, Indien och Bulgarien, berättade företagets VD Zhang Qiying på mässan.