Global mässa och toppmöte om vindkraft inleddes i Hamburg

Utställare, besökare och konferensdeltagare från cirka 100 länder deltog i detta globala vindkraftsmöte. Foto: WindEnergy Hamburg

Evenemanget betraktas som det största och viktigaste när det gäller vindkraft i världen. Tillsammans med den globala konferensen The Wind Europe och dess höga profil bidrar mässan till en unik plattform för affärer, nätverk och information om vindkraft på land och till havs.

Båda tillställningarna, mässan och konferensen ägde rum parallellt mellan 25 och 28 september 2018 på Hamburgs mässareal.

Över 1400 utställare presenterade sina produkter i WindEnergy Hamburgs nio hallar. Cirka 35 000 fackbesökare deltog i eventet. Inklusive Vindkraftsnyheter.se, som rapporterade från mässan och konferensen.

The Wind Europe konferensen, som arrangerades samtidigt från tisdag till fredag ​​på mässområdet. Över 500 föredragshållare garanterade enligt arrangörerna ett omfattande och kvalificerat konferensprogram om nuvarande och framtida lösningar för den globala vindkraftsindustrin i närvaro av omkring 2000 delegater.

Föreläsningar, workshops, paneldiskussioner dominerade på Wind Europé- konferensen, det största globala eventet inom vindkraftsindustrin. En rad ledande personligheter från näringslivet och politiken föredrog kring aktuella teman eller var annars ”aktivt” närvarande.