Nordex levererar vindturbiner för 552 megawatt

Nordex nya vindturbinmodell Gamma. Foto: Nordex

Vindturbintillverkaren Nordex ska leverera vindkraftverk med en kapacitet på mer än 300 megawatt till tyska vindenergimarknaden. 

Nordex berättade nyligen också om att företaget har erhållit en stor order i Sydafrika, för levererans av vindturbiner med en total kapacitet på 252 MW för två olika energiföretag som utvecklar egna vindkraftprojekt.

Kort därefter skrev vindkraftverkstillverkaren de sista signaturerna på en ny stor order - den här gången till den tyska hemmamarknaden.

Energibolaget Energy Office säger i ett meddelande från 13 september att kontraktet innebär leverans av vindkraftverk med en kapacitet på över 300 megawatt (MW) som ska byggas samtidigt i form av olika projekt i runt Tyskland under de kommande åren.

De första av projekten kommer att tas i bruk nästa år.