Norges största vindenergipark tar form

Turbininstallation i Roan vindkraftpark, i maj 2018. Foto: Roan-Ole Martin Wold

Efter 600 tunga lyft och samma antal specialtransporter genomfördes innan den sista vindturbinen i Roan vindkraftpark blev färdig den 16 augusti. Med dess 71 turbiner och 256 megawatt kraft blir vindparken Norges största när den är klar före jul. 

Roan vindkraftpark är den första av Fosen Winds sex vindkraftparker som ska byggas färdigt. Arbetet på tillfartsvägarna ägde rum i april 2016, och i maj tidigare i år byggdes den första vindturbinen. Efter tre månader är alla turbiner och de flesta andra mekaniska komponenter på plats.

3,4 miljoner kilowatttimmar produceras

Nu ska alla komponenter testas och kontrolleras, och enligt planen kommer Roan vindkraftpark att vara i kommersiell drift före jul i år. Under fjärde kvartalet kommer vindkraftparken att ha full tillgång till elnätet, och det kommer att ge möjligheter till full produktion. Under monteringsperioden har 3,4 GWh (3,4 miljoner kilowatttimmar) redan producerats, och när anläggningen är i full drift förväntas vindkraftparken producera cirka 900 GWh (900 miljoner kilowatttimmar) per år.

600 specialtransporter utförs utan problem

Alla komponenter levereras med speciell transport från Monstad till vindkraftparken i Roan kommun. Cirka 600 transporter har gått på kvällen, utan några problem.

Byggarbetsplats resten av året

"Vi vill tacka publiken och trafikanterna för förståelse under transporterna. Detta har hjälpt till att garantera att kollektivtrafiken genomförs säkert för alla parter. Vindkraftparken präglas fortfarande av en hel del verksamhet och transporter, och vindkraftparken är fortfarande en plats som är stängd för allmänheten. Först efter att parken har startat  kommersiell verksamhet tillåts icke-motoriserad trafik, säger Terje Olsen, projektledare för Roans vindkraftpark på Statkrafts utvecklingsorganisation, som bygger vindkraftparker på uppdrag av Fosen Vind.

Nästa vår och sommar kommer turbiner att installeras i vindkraftparkerna på Storheia i Åfjord och Hitra 2 i Hitra. De tre sista vindkraftparker som Fosen Wind bygger kommer att vara färdiga 2020.