Afrikanska vindenergiboomen tilltar

Analytikerna räknar med att afrikanska vindenergimarknaden växer runt 19,8 procent varje år under de kommande tio åren, om man ser på hela kontinenten. Foto: Creative Commons, credit: Tdahl

- År 2027 kommer den stora afrikanska kontinenten att ha installerat vindkraftverk med en total kapacitet på 30 gigawatt, förutspår forskningsinstitutet Make House.

Det är full fart på vindenergifält i Afrika, berättar ett team analytiker i en ny rapport från forskningsbyrån Make, som förutspår en veritavel boom inom de närmaste åren.

Det handlar om en klar ökning jämfört med förra året, där det den totala vindkraftkapaciteten låg på 5 gigawatt. Ledande afrikanska vindenergiländer är Egypten, Marocko och Sydafrika, som för närvarande också står för 85 procent. av den installerade vindenergin, och som förväntas bli pådrivande kraften i den allt starkare utnyttjandet av energi från förnybara energikällor..

- I Egypten har utvecklare visat att de kan sänka kostnaderna, vilket gör vindenergin till den billigaste energiformen i landet. Trots vissa förseningar i projektets genomförande verkar det som om Marocko kommer att nå sitt vindkraftmål på fem gigawatt omkring år 2030 , rapporterar analytikerna enligt Recharge News.

Vindenergisektorns tillväxt i Afrika genereras speciellt av det växande behovet av el, minskade vindkraftkostnader och en ökande erfarenhet av att genomföra vindprojekt.