"Flytande vindkraft kan spela nyckelroll för Europas klimatmål"

SeaTwirls vindkraftverk använder en turbin med vertikal axel med ett torn kopplad till ett flytelement med köl. När vindturbinen roterar i vinden upprätthålls stabiliteten i kraftverket av kölen precis som på en segelbåt. Vindturbinen, tornet och undervattensdelen monteras och roterar som en enhet. Foto: SeaTwirl

I Europa finns 80 procent av vindresurserna på vatten som är djupare än 60 meter.

- Med flytande vindkraft kan de resurserna utnyttjas och på så vis kan tekniken spela en nyckelroll för att nå EU:s klimatmål till 2030, skriver SeaTwirl på sin hemsida.

Företaget SeaTwirl anser ha sig en unik lösning för flytande vindkraft. Samtidigt består varje del i verket av en beprövad teknik., skriver SeaTwirl.

De flesta flytande system som testas är horisontalaxlade traditionella turbiner som monteras på någon form av flytande konstruktion. Det finns mycket som talar för att vertikalaxlade verk passar bättre än de traditionella horisontalaxlade vindkraftverken i havsmiljö.

Enkelheten i konstruktionen med få rörliga delar och en låg tyngdpunkt är stora fördelar. All service på de tekniska delarna är lättillgänglig, skriver SeaTwirl, tack vare att rörliga delar och elsystem är placerat nära vattenytan, vilket minskar kostnaderna för service och underhåll.

EU:s ledarroll inom havsbaserad vindkraft kan försvaras om den expanderas till att också omfatta flytande vindkraft, anser Sea Twirl. 

- Och eftersom det inte finns några flytande vindkraftsprojekt planerade för perioden 2021–2025 finns det en lucka för de som agerar att rycka åt sig en ledande ställning, sade Giles Dickson som är chef för vindkraftens europeiska branschorganisation WindEurope på FOWT-mässan som nyligen hölls i Marseille.

EU måste installera 6 GW havsbaserad vindkraft per år under åren 2021–2030 för att bibehålla nuvarande kostnadsreduceringstrender, generera aktivitet i leverantörsledet och för att bibehålla sitt tekniska ledarskap, enligt Dickson. För att säkerställa att så blir fallet borde EU-länderna inkludera flytande vindkraft i sina nationella energiplaner och anordna auktioner specifikt för flytande vindkraft.

Återigen får vi bekräftelse på att flytande vindkraftsmarknaden är på gång att bli mycket stor. SeaTwirl har potential att ta stora marknadsandelar i framtiden med sin kostnadseffektiva teknologi.