Rederierna berömmer nytt danskt energiavtal

Danmark satsar på större men färre vindkraftparker på land. Foto: Creative Commons, kredit: Rayfink

Alla partier på Christiansborg enades om en ny dansk energipolitik på fredagen den 29 juni vilket innebär bland annat byggandet av minst tre nya stora vindenergiparker. Även de danska rederierna är "mycket nöjda" med den nya uppgörelsen som kan "bidra med tusentals arbetsplatser".

Danska regeringens nya energiavtal antogs av en majoritet i danska parlamentet, innebär bland annat att fler vindturbiner kommer att flyttas från landområden över till speciella vindkraftparker fram till 2030, men de som lämnas kvar får "uppdateras" större än de är idag.

Vindkraftverk och elektricitet från vindkraft ses som allt viktigare element när det gäller att ersätta "smutsig" energi i syfte att uppnå det CO2-reduktionsmålet som Danmark har satt för 2030.

Bakgrunden till danska regeringens klimatvändning hänger ihop med landets hittillsvarande dåliga rykte när det gäller at minska fossila utsläpp.  En färsk rankning av EU-ländernas klimatpolitik visar att Danmark inte har hållit måttet. Det efter att tidigare haft en ledande position i frågan. Nu hamnar istället Sverige i topp.

Detta meddelas av organisationen Climate Action Networks, som undersökt ländernas ambitioner och framsteg när det kommer till att bekämpa klimatförändringarna.

Visserligen hamnar Danmark på 6:e plats av de 28 länderna, men av 100 procent får Danmark endast 49. Ingen lyckas få full pott, men Sverige är enligt rankningen det bästa landet i EU, med 77 procent.

- Ska man säga något bra om Danmark, så det är att Danmark fortfarande stödjer de övergripande internationella målen för grön energi. Men å andra sidan är det inte heller så förvånande då landet har sina egna ekonomiska intressen på det området, säger Wendel Trio, ordförande för Climate Action Networks, till Politiken.

Källa: NFÖ