Den danska vindindustrin trotsar branschens kris

Vindkraft i rapsfält. Foto: Creative Commons, PixaBay

Danska vindkraftverkstillverkare trotsar branschens kris. De har varit kontinuerligt på den globala marknaden under de senaste tre åren.

Trots flera års ekonomiska kris inom branschen- och stora problem med Vestas, är den danska vindkraftindustrin nu starkare än någonsin tidigare, skriver Dagbladet Børsen.

Var fjärde vindkraftverk kommer globalt från en dansk tillverkare, och enligt Børsen, man upplever en ökning med nästan 10 procent på bara tre år. Det visar de senaste siffrorna för vindturbinproducenternas beroende av deras hemmamarknader, vilket gör att Consulting och Windmill-industrin har återhämtat sig.

- De danska tillverkarna är inriktade på fri konkurrens. Det samma kan sägas om underleverantörerna, och därmed står de starka inför framtiden, säger direktören för "danska vindmølleindustrin", Jan Hylleberg till Børsen.

Särskilt har Siemens Wind Power har ökat försäljningen från 85 procent utanför Danmark till 98 procent idag, vilket är detsamma som Vestas siffror.

Vid Siemens Wind Power säger VD Jan Kjærsgaard:

- När vi har en försäljningsbas så bred som möjligt är vi mycket mindre utsatta för förändringar på världsmarknaden. Det har varit en tydlig strategi och vi går bara in på marknader där vi kan tjäna pengar, säger han till Børsen .

Medan Siemens utvecklas globalt ställs US GE Wind inför nya utmaningar. GE Wind har förlorat en hel del betydande internationella marknadsandelar. Företaget är världens näst största producent av vindkraftverk, men allt sedan 2010 pekar siffrorna ner. (28 procent). Utanför hemmamarknaden har man fram till förra året sålt bara 17 procent av sina vindkraftverk internationellt, skriver Børsen.

På samma sätt har många kinesiska producenter numera nästan ingen marknad utanför Kina. Och de två marknaderna, Kina och USA, präglas av nedgång.