Facebook köper norsk vindkraft

Facebook köper elproduktion från tre norska vindkraftsparker i Bjerkreim område investmentbolag Luxcara. Foto: Creative Commons, Kredit: Photo-MIX-Company

Facebook går in i ett långsiktigt kraftavtal om norsk vindkraft till sina nordiska datacenter, efter att Google, Hydro och Alcoa har gjort liknande avtal.

Facebook har ingått avtal med Hamburg-baserade Luxcara för att köpa vindkraft från tre projekt i Bjerkreim-området i Norge.  

Det är Tellenes vindkraftpark i Rogaland, ägd av Blackrock-fonden, där Google har köpt kraftproduktion under en period av 12 år.  Utvecklare är Zephyr och Norsk Vind Energi.

Facebooks datacenter i danska Odense och svenska Luleå kommer att drivas med norsk vindkraft.

Facebook köper elproduktion från tre norska vindkraftsparker i Bjerkreim område investmentbolag Luxcara, medan den svenska energibolaget Vattenfall har tecknat avtal om överföring och reglerkraft.

Facebook har tecknat ett långsiktigt kraftöverenskommelse (PPA) med det Hamburg-baserade investeringsbolaget Luxcara enligt meddelandet.

- Detta är den största affären Facebook har gjort om vindkraft. avtalet gäller 294 megawatt under 15 år. Det är fantastiskt, säger specialrådgivare Andreas Thon Aasheim från Norweas förnybara organisation, till norska massmedia.

"Detta är en annan bekräftelse på att norska vindkraften är extremt konkurrenskraftig. Facebook kan gå någonstans i Europa, men de väljer norska vindkraft, säger han.

- Varför har vindkraften blivit så populär när vattenkraft är också rent?

- Jag tror att det finns fler saker. Jag misstänker att de vill att utlösa ny elproduktion, vilket skulle utesluta befintliga norska vattenkraft, och så kommer det sig att vindkraften måste ingå sådana långsiktiga avtal som 15 år, säger hon.

Det är företaget Norsk Vind Energi, som har byggt Bjerkreim-projekten, bestående av 70 Siemens turbiner på 4,2 megawatt.

- När multinationellt modernt företag som Facebook och Google undertecknar stora, långsiktiga kontrakt om köp av vindkraft ger världen en kraftfull signal om att ett viktigt steg mot grönare energiproduktion och energikonsumtion genomförs, säger Rune Hersvik, senior partner på den norska Wind Energy.

På onsdagen kommer Luxcara officiellt att ta över en annan norsk vindkraftpark, Egersund-projektet på 111 megawatt. Där har det schweiziska energibolaget Axpo tecknat ett långsiktigt avtal om att köpa el.